Байр Б2
1 Хөлийн өрөө 2.7
2 Хонгил 12.6
3 Гал тогоо, зочны өрөө 46.7
4 Унтлагын өрөө - 1 11.57
5 Унтлагын өрөө - 2 14.5
6 Мастер унтлагын өрөө 21.6
7 Тагт - 30% 1.23
8 Ариун цэврийн өрөө 4.3
9 Хувцасны өрөө 9.7
10 мастер ариун цэврийн өрөө 6.9
11 Агуулах 3.98
12 Террас /ашиглалттай дээвэр/ 14.19
# Нийт 149.79