Байр A2
1 Хөлийн өрөө 6.35
2 Хонгил 11
3 Гал тогоо, зочны өрөө 57.69
4 Тагт - 1 0.98
5 Унтлагын өрөө - 1 13.42
6 Унтлагын өрөө - 2 13.28
7 Мастер унтлагын өрөө 21
8 Тагт - 2 1.28
9 Мастер ариун цэврийн өрөө 6.9
10 Хувцасны өрөө 2.65
11 Ариун цэврийн өрөө 5.5
12 Агуулах 2.45
# Нийт 142.62