Байр A1
1 Хөлийн өрөө 8.03
2 Хонгил 10.8
3 Гал тогоо, зочны өрөө 56.8
4 Унтлагын өрөө - 1 12.5
5 Унтлагын өрөө - 2 14.7
6 Мастер унтлагын өрөө 21.9
7 Тагт - 30% 1.2
8 Ариун цэврийн өрөө 7.03
9 Хувцасны өрөө 4.3
10 мастер ариун цэврийн өрөө 5.5
11 Агуулах 2.4
12 Террас /ашиглалттай дээвэр/ 8.64
# Нийт 153.8