Байр Б2
1 Хөлийн өрөө 6.2
2 Хонгил 16.1
3 Гал тогоо, зочны өрөө 58.65
4 Тагт - 1 0.81
5 Унтлагын өрөө - 1 13.8
6 Унтлагын өрөө - 2 14.7
7 Мастер унтлагын өрөө 22
8 Тагт - 2 1.13
9 Мастер ариун цэврийн өрөө 9.72
10 Хувцасны өрөө 4.2
11 Ариун цэврийн өрөө 7.2
12 Агуулах 3.98
# Нийт 158.39